RSS

Skills

23 Mar

1. Kỹ năng học và tự học (Learning to learn)
2. Kỹ năng lãnh đạo bản thân và hình ảnh cá nhân (Self leadership & Personal branding)
3. Kỹ năng tư duy sáng tạo và mạo hiểm (Initiative and enterprise skills)
4. Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức công việc (Planning and organising skills)
5. Kỹ năng lắng nghe (Listening skills)
6. Kỹ năng thuyết trình (Presentation skills)
7. Kỹ năng giao tiếp và ứng xử (Interpersonal skills)
8. Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem solving skills)
9. Kỹ năng làm việc đồng đội (Teamwork)
10. Kỹ năng đàm phán (Negotiation skills)

 

Soft-skills hay được gọi là EIQ (Emotional Intelligence Quotient). Tiếng Việt hay gọi là kĩ năng mềm. Đây là 25 soft skills hữu dụng nhất được người dùng internet bình chọn:

01. Oral/ spoken communication skills
02. Written communication skills
03. Honesty
04. Teamwork skill
05. Self-motivation/ initiative
06. Work ethic/ dependability
07. Critical thinking
08. Risk-taking skills
09. Flexibality/ adaptability
10. Leadership skill
11. Interpersonal skills
12. Working under pressure
13. Questioning skills
14. Creativity
15. Influencing skills
16. Research skills
17. Organization skills
18. Problem-solving skills
19. Multiculture skills
20. Computer skills
21. Academic/ learning skills
22. Detail orientation
23. Quantitative skills
24. Teaching/ traning skills
25. Time-management skills

http://hummingbirdsacademy.blogspot.com/2011/12/26-soft-skills-training-for-job.html

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 03/23/2012 in Học Tập

 

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: