RSS

Tìm hiểu AppData

03 Jan

Backup AppData
Thư mục AppData là thư mục dùng để lưu các thiết lập, thông tin tạm của các ứng dụng,…
Chúng ta tìm hiểu AppData để làm gì? Bạn có ngại mỗi khi cài lại Windows lại phải thiết lập lại tất cả các ứng dụng theo thói quen của mình?
Nếu có, bạn cần phải backup nó.

AppData gồm 2 phần chính: Local AppData và Roaming AppData.
Roaming AppData:
– là các thiết lập có thể lưu ở trên server. Giả sử công ty bạn có 1000 máy tính, và lưu Roaming AppData ở máy chủ. Bạn có thể đăng nhập vào bất kì máy tính nào và các thiết lập của bạn vẫn dc giữ nguyên.
– Location:
• XP: Documents and Settings\$USER$\Application Data
• Vista: Users\$USER$\AppData\Roaming

Local AppData:
– là thư mục dùng để lưu các thiết lập cục bộ. Ví dụ các thiết lập tạm, hoặc nặng nếu mà chuyển qua đường mạng sẽ gây chậm.
– Location:
• XP: Documents and Settings\$USER$\Local Settings
• Vista: Users\$USER$\AppData\Local

Backup nó kiểu gì?
Nếu là Windows Vista/7 thì bạn chỉ cần Properties > Location rồi Move qua vị trí mới.
Nếu là Windows XP thì bạn chịu khó vào đây mà chỉnh: HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Curre ntVersion\Explorer\Shell Folders

Tốt nhất nên move nó qua một phân vùng khác, ví dụ như ổ D chẳng hạn.
Link: http://www.ddth.com/showthread.php/247074-Backup-AppData#ixzz2GsnyOqjL

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 01/03/2013 in Other

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: